Ekonomi i förening

Vilket är det vanligaste felet som föreningar gör? När budgeten läggs kan det vara lätt att se för optimistisk på intäktssidan samtidigt ta för lätt på utgiftssidan. Sådana felbedömningar leder till en ekonomi i obalans.
Hur väl stämmer vår budget med vår verksamhetsplan?

Vilka skyldigheter har vi som styrelse avseende föreningens ekonomi?
Hur skall vi arbeta med vår budget och hur läser jag ett bokslut?

Under kvällen får du grundläggande kunskap om föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller bokföringsskyldigheten, ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar, verksamhetsgranskning, årsbokslut och ansvarsfrihet. Kvällen blandas med information och praktiska tips.

När?
13 nov 18:00
Var?
Återkommer med plats
Föreläsare
Erika Sjölund
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.