Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt.

Innehåll
- Styrketräning för barn och ungdomar
- Uthållighetsträning för barn och ungdomar
- Motorik och rörlighetsträning för barn och ungdomar
- Långsiktig träningsplanering och belastningsupplägg

Målgrupp
Ledare och tränare för barn och ungdomar.
Rekommendationen är att ledaren har minst ett års erfarenhet och genomfört någon form grundläggande tränarutbildning inom sin idrott eller Plattformen utbildningen.

Tidpunkt                 

Via Teams måndag 14 sept, onsdag 23 sept, torsdag 8 okt  kl. 18-20
Praktiska pass: måndag 28 sept, onsdag 28 okt  18-21.00         

När?
14 sep 18:00 till 28 okt 21:00
Var?
Via Teams på webben
Föreläsare
Lena Eriksson, Tony Jansson
Pris
60€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.