Åländsk idrotts värdegrund- från ord till handling

Ålands Idrott bjuder in till en workshop 6 november kl 18-20 för att lyfta fram syftet med den gemensamma värdegrunden samt även ge tips på hur föreningar/förbund kan jobba med och använda den i den dagliga verksamheten.

Den 6 november kl.18-20 kommer vi tillsammans att jobba med värdegrunden och konkretisera åländsk idrotts värdegrund i er verksamhet. Vi kommer även att kartlägga och diskutera:

  • Hur kan ni förtydliga det positiva arbete som ni redan gör som innefattas av värdegrunden?
  • Hur kan ni använda er av värdegrunden för att göra föreningsarbetet ännu bättre?
  • Konkreta tips hur arbetet kring värdegrunden kan göras.

Ålands Idrott uppmuntrar till att alla föreningar framöver beskriver i sin verksamhetsplan hur ni jobbar med värdegrundsfrågor.

Sista anmälningsdag 25 oktober.  

När?
06 nov 18:00
Föreläsare
Josefine Gustafsson
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.