AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) inom idrott och föreningsliv

Vill du som idrottsledare eller föreningsaktiv komma igång med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i din förening, är detta workshopen för dig. Under kvällen går vi igenom hur ni kan skapa en mer kommunikativ miljö i er förening och vilka digitala verktyg ni kan använda till det. Vi har även tid att skapa eget material.   

Målgruppen är  Idrottsledare, tränare, lagledare. I första hand alla som är ledare inom idrotten. Andra intresserade är även välkomna att anmäla sig men kommer att stå på väntelista tills anmälningstiden har gått ut och då få besked om plats.

 

När?
24 sep 17:30
Var?
Ålands Lyceum
Föreläsare
Annika Nyman och Siv-Britt Häggman
Pris
0€

Anmälan

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Ålands Idrott ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Du kan personligen eller skriftligen framföra en begäran om granskningsrätt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsrätten är personlig. Felaktiga uppgifter som uppdagas kan rättas i registret på begäran. Om du vill utöva dina rättigheter avseende personlig integritet vänligen kontakta Ålands Idrott.

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.