Kurser

14 sep 18:00 till 28 okt 21:00
Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller...
24 sep 18:30
Malin Gustavsson från Ekvalita inspirerar i arbetet och delar med sig av sina
erfarenheter. Hon kommer bland annat att berätta om arbetet med sexuella
trakasserier inom toppidrotten, som hon bekantat sig med via den norska
olympiska kommitten och deras...
13 okt 18:00
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som...
19 okt 17:00
I samarbete med Ålands idrott besöker projektet På samma linje Mariehamn 19-22.10.2020. EUfinansierade
projektet På samma linje är ett samarbete mellan Föreningen Luckan och Finlands
Svenska Idrott. Projektet arbetar för jämställdhet och respekt inom...