Utbildning - Nöd Första Hjälp

Som ledare har vi alla behov av att kunna hjälpa våra adepter om det händer något.
Utbildnings målsättning är att deltagaren kan inleda livräddande första hjälpen vid ”nödsituationer”.

Till anmälan