Styrelsemöte

Förbundsstyrelsen för Ålands Idrott sammanträder