Informationsträff om specialidrott på inriktningen Hälsa och Idrott