Ansökan till Specialidrott

Ansökan om specialidrott för sökande till Gymnasiet inlämnas till Ålands lyceum eller Yrkesgymansiet illsammans med studieplanen den 15.03.2022

Ansökningsblankett

Fler händelser