Tjänster och utrustning

Ålands Idrott erbjuder vissa tjänster och möjlighet till lån av utrustning:

Möteslokaler
Medlemsorganisationer kan använda möteslokalerna i Idrottens Hus utan kostnad. Bokning görs via personal på Ålands Idrott.

Kopiering
Medlemsorganisationer kan använda Ålands Idrotts kopieringsmaskin. Kontakta kansliet för prisuppgifter och övrig information.

Teknisk utrustning för presentationer.
• Multimediaprojektorer 
• TV-apparater
Bokning görs via personal på Ålands Idrott.

Elektronisk tidtagningssystem
Mylaps chip-tidtagningsutrustning håller högsta kvalitet består av 600 chip och maximalt 4 tidslinjer.
På Åland erbjuder Ålands Idrott sina medlemsorganisationer att hyra ett system i världsklass från MYLAPS.
Detta skall ses som ett sätt för att stöda och lyfta åländska evenemang och för att hjälpa åländska arrangörer att utveckla sina evenemang. Ta kontakt för mera information.

Testutrustning
Test- och mätutrustning för att utveckla idrottares prestationsförmåga samt för att göra hälsotester. 
• Fotoceller , hoppmatta, kastgrind

Bibliotek
Resursbanken består av utrustning och material för att förmedla kunskap via litteratur, utrustning: Banken är skapad för hela idrottsrörelsen och finns tillgänglig för alla. 
Det finns ca 500 böcker, filmer, spel, CD-rom i idrottsbiblioteket
I utrustningsväg finns bl.a. skivstänger för teknikträning, balansplattor, bosu bollar, returhäckar