Föreningslagstiftning

Ålands Idrott underlyder utöver föreningslagen i Finland även Idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland. Genom att klicka på länkarna nedan så kan du läsa gällande lagstiftning för föreningar.

Idrottslag för landskapet Åland O37

Föreningslag 26.5.1989/503

Föreningsregisterförordning 26.5.1989/506

Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn (2004 nr 3) och ändring av landskaplag om kontroll av brottslig bakgrund (2011 nr 89)

Ansökan om straffregisterutdrag