Bidrag & Stöd

Ålands Idrott har sedan 1999 ansvaret för fördelningen av finansiella resurser till den åländska idrottsrörelsen. Fördelningen grundar sig på nuvarande Idrottslag samt den förordning som Ålands Landskapsregering fastställt.

För idrottsorganisationer:
Bidragen till idrottsorganisationer följer något olika kriterier men grundförutsättning för samtliga är:

  • Den sökande organisationen skall ha varit registrerad i minst ett år och kunna presentera bokslut, revisions- och verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Den sökande organisationen skall vara medlem i Ålands Idrott.

För kommuner med idrottsanläggningar
Bidrag som kommuner kan söka är utrustning & material till idrottsanläggningar samt bidrag & lån för byggande av nya eller renovering av befintliga idrottsanläggningar.