Kommuner på Åland

Mariehamn
Ålands enda stad där idrottsanläggningar och övernattningsmöjligheter finns i ett stort utbud.

Jomala
Kommunens anläggning för idrott heter Vikingahallen och -vallen där det finns en fullstor inomhushall, en konst- och en naturgräsplan för fotboll. I direkt anslutning ligger även Ålands skid- och skidskyttecentrum.

Finström
Kommunen har flera anläggningar där Ålands Idrottscenter i Godby är en central knutpunkt. Ålands Idrottscenter består av en fullstor inomhus hall, simhall, gym, tennisbanor samt har goda övernattningsmöjligheter. I Markusböle ligger kommunens andra anläggning med två fullstora fotbollsplaner samt anläggning för friidrott.

Eckerö
Kommunens anläggningar består Eckeröhallen som är en fullstor fotbolls- och friidrottshall. Konstgräset i hallen är uppgraderat 2010. Solvallen är kommunen fotbollsplan (naturgräs). Eckerö Golf är en golfanläggning i kommunen som ägs av privata investerare.

Lemland
Kommunen har idag två anläggningar genom Bengtsböle idrottsplats där det finns en grus- och en gräsplan för fotboll samt område för friidrott. Valbohallen som invigdes i december 2012 är en fullstor inomhushall och ligger i anslutning till skolan

Lumparland
Kommunen hör till en av de mindre på fasta Åland. Man har ett gym inhyst i brandstationen samt en badstrand.

Hammarland
Kommunen har flera anläggningar där Klaras sandplan (63 x 93m) och Klaras bollfort (13 x 26 m) med konstgräs finns vid skolan. Den andra anläggningen heter Hammarvallen och består av en fotbollsplan (naturgräs) 65 x 100 meter samt friidrottsanläggning

Sund
Kommunen har flera idrottsanläggningar. I Kastelholm ligger Ålands Golfklubbs golfbana, som är på 2 x 18 hål.
Sportkila är kommunens anläggning med 1 gräsplan för fotboll. Vid skolan finns en grusplan samt ett bollfort.

Saltvik
Kommunen har en fullstor gräsplan för fotboll i Rangsby, en tennisplan (hardcourt) i Kvarnbo. I Ödkarby finns en inomhushall samt en grusplan.

Geta
Kommunen har en idrottshall i anknytning till skolan.

Lumparland
Kommunen hör till en av de mindre på fasta Åland. Man har ett gym inhyst i brandstationen samt en badstrand.

Skärgårdskommuner:

Brändö
Kommunen är mycket aktiv och har flera idrottsanläggningar. Här finns en inomhushall som är  28 x 16 meter, en multiplan som är 20 x 10 meter med kontsgräs samt en idrottsplan (grus) som är 60 x 30 meter.

Vårdö
Kommunen har genom en engagerad idrottsförening nu en fotbollsplan (naturgräs),  en friidrottsanläggning, idrottshall i anknytning till skolan, samt en tennisbana (hardcourt).

Föglö
Kommunen har flera anläggningar där flera finns vid skolan i Degerby. Här finns en tennisbana, gym, en multistadion m.m. I Granboda har kommunen en idrottsplan med naturgräs.

Kumlinge
Kökar
Sottunga