Idrottsanläggningar

Hammarvallen består av en fullstor fotbollsplan (naturgräs) samt friidrottsanläggning.


Idrottsgården är byggd 1967 men renoverad så sent som 2002. I anläggningen finns en bowlinghall (8 banor), ett gym, en hall (19 x 36m), en mindre hall samt en judohall.


Idrottsparken i Mariehamn är den största anläggningen på Åland. Den ligger i direkt anslutning till Wiklöf Holding Arena som är friidrotts- och fotbollsstadion.
Idrottsparken består av:
1 fullstor fotbollsplan (naturgräs)
1 fullstor fotbollsplan (konstgräs)

Islandia är Ålands enda ishall. 


Mariebad är en modern simanläggning i Mariehamn, med tävlingsbassäng, motionsbassäng samt äventyrsbad.


Mariehamns bowlinghall ligger i Idrottsgården, Mariehamn. Hallen har 8 banor av hög kvalitet.


Markusböle Idrottsplats har två fullstora gräsplaner för fotboll samt en mindre friidrottsanläggning


Valbohallen är Ålands senast byggda fullstora inomhushall. Hallen har en golvyta på 43 x 22 meter. I hallen finns även ett gym.
För kontakt vänligen besök: www.lemland.ax


 


Ålands Motorklubb har sin anläggning i Lemland där man kör karting, folkrace och motocross.


För mera information, vänligen besök www.karting.ax eller http://www.motorportalen.net/klubbar/amk


Sidor