Bengtsböle IP, Lemland

Bengtsböle Idrottsplan består av 2 fullstora fotbollsplaner (1 naturgräs och 1 grus) samt en friidrottsanläggning.