Specialidrott på gymnasiet

Linjen med idrottslig inriktning vid Ålands Lyceum

Ålands Idrott erbjuder i samarbete med 15 idrottsorganisationer och Ålands Lyceum idrottare möjligheten att bedriva träning på skoltid.
Eleverna som har specialidrott har möjlighet att på schemalagd tid träna två pass/vecka
Samarbetet kring denna inriktning har pågått sedan 2005.

Ålands Idrott

  • är ytterst ansvarig för och finansierar specialidrotten som bedrivs.
  • är den organsiation som godkänner studerande, ledare och andra resurspersoner.

Kontaktperson är Josefine Gustafsson ,

mobil 0457- 342 5432  eller epost josefine@alandsidrott.ax

 

Aktuella Idrotter och ansvariga tränare

För specialträning ansvarar av respektive förbund eller förening utsedd ledare
Fotboll  Steve Beeks och Johan Carlsson
Friidrott  Frank Ottesen
Gymnastik Malin Pussinen
Innebandy David Eriksson
Golf Chris Waldron
Simning Alexis Militis

Tider för specialträning

Tisdag kl 08.00 - 09.15
Fredag kl 09.35 - 10.50

Närvaroplikt gäller vid samtliga träningar!
Eventuell frånvaro skall anmälas av studerande till idrottsledaren och skolan

 

Kurstimmar/Närvaroplikt

Idrottsstuderande får tillgodräkna sig träningstiden i form av fritt valda interna kurser.
Därmed är det obligatorisk närvaro och 24 träningspass a' 75 min ger en kurs

Läsåret 2020-2021
Idag bedrivs specialidrott av 30 elever i sex olika idrotter. Idrotterna är fotboll, friidrott, gymnastik, innebandy, golf, simning samt specialidrott med inriktning på ledarskap. 
Utöver specialidrotten samarbetar Ålands Idrott med inriktningen Hälsa och Idrott vid skolidrottsdagarna som arrangeras höst och vår för årskurserna 3-6.
Vid dessa dagar är eleverna från denna inriktning funktionärer i olika idrotter som ett led i deras obligatoriska ledarskapskurs.
 

 

 

 

Dokument: