Bidrag för idrottsverksamhet

Landskapsregeringen har beviljat Ålands Idrott rätt att själv fördela verksamhetsmedel ur penningautomatmedel till sina medlemsföreningar. Det belopp som årligen budgeteras för idrottsverksamhet överförs till idrottsförbundet för vidare fördelning till föreningarna och organisationerna. Landskapregeringens allmänna principer för verksamhetstöd ur penningautomatmedel gäller även idrottens verksamhetsmedel.

Finansiering av idrottsverksamhet omfattar elit-, bredd- och motionsidrott samt idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Barn- och i synnerhet ungdomsidrott är prioriterade delar då bortfallet av aktiva idrottare framförallt sker under ungdomsåren. I all landskapsfinansierad idrott ska hälso- och motionsperspektivet beaktas och tillgången till välutbildade ledare/tränare är därför viktig.

Idrottsorganisation som uppfyller grundförutsättningarna kan ansöka verksamhetsstöd. Ansökningar görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen faställd e-blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år.

Instruktioner för ansökan av basbelopp, riktat bidrag för ungdomsidrott 13-18 år och riktat bidrag för barnidrott 7-12 år hittas i dokumentet Verksamhetsbidrag för idrott år 2019.

För att kunna ansöka om riktade medel för prioritetsgruppena ungdom och barn skall blanketten för riktade medel fyllas i och bifogas till ansökan. 

Här hittar du e-blankett för ansökan. Kolla gärna igenom mall för ifyllnad av ansökningsblankett - verksamhetsbidrag för idrott (pdf) innan du börjar fylla i ansökan.

 

 

 

Dokument: