Bidrag för idrottsverksamhet

Landskapsregeringen har beviljat Ålands Idrott rätt att själv fördela verksamhetsmedel ur penningautomatmedel till sina medlemsföreningar. Det belopp som årligen budgeteras för idrottsverksamhet överförs till idrottsförbundet för vidare fördelning till föreningarna och organisationerna. Landskapregeringens allmänna principer för verksamhetstöd ur penningautomatmedel gäller även idrottens verksamhetsmedel.

Idrottsorganisation som uppfyller grundförutsättningarna kan ansöka verksamhetsstöd. Ansökningar görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen faställd e-blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år.

Instruktioner för ansökan av basbelopp, riktat bidrag för ungdomsidrott 13-18 år och riktat bidrag för barnidrott 7-12 år hittas i dokumentet Verksamhetsbidrag för idrott år 2021.

OBS! Skillnader i förfarandet 2021 jämfört med tidigare år:

  • E-blanketten för ansökan är uppdaterad! För att spara en halvfärdig ansökan för att senare gå tillbaka till den måste sökanden logga in med e-identifiering.
  • För att kunna ansöka om riktade medel för prioritetsgruppena ungdom och barn fylls tilläggsuppgifter i för respektive prioritetsgrupp i e-blanketten (den separata blanketten skall alltså inte längre bifogas). Statistik krävs för prioritetsgrupperna under bidragsåret, den behöver dock inte föras i Membra.
  • Utbetalning som vanligtvis sker i en rat om beviljat bidrag i sin helhet understiger 50.000 € kan med anledning av coronapandemins inverkan på verksamhetsåret 2020 delas upp i två rater för att invänta inlämning av bokslut 2020 före utbetalning av rat två.
  • En enkel redovisning över coronapandemins inverkan på verksamhetsåret 2020 bifogas ansökan. Redovisningen ligger som grund för avgörandet om utbetalning i en eller två rater. Blankett för redovisningen hittas längs ner på sidan. Blanketten är ifyllningsbar men måste laddas ner för ifyllnad och bifogas sedan till e-blanketten 
  • En andra ansöknings omgång av specialstöd till följd av Coronapandemin genomgörs i samband med ansökning om verksamhetsstöd. Den öppnar 16 september 2020 och avslutas den 15 oktober 2020 kl. 16.15. Ansökan om coronastöd formuleras fritt och kan bifogas som bilaga till anhållan om verksamhetsstöd.

Ansökan om bidrag görs här: E-blankett med e-id
Om du inte kan logga in med e-id kontakta kansliet för att få tillgång till en blankett utan e-id.

Vecka 39 arrangerades två informationstillfällen angående ansökan om bidrag 2021. Missade ni infotillfällena går det att ta del av informationen via en inspelning som gjordes via Teams. Skicka ett mail till lena@alandsidrott.ax eller någon annan på kansliet för att få tillgång till inspelningen.

Dokument: