Bidrag för idrottsverksamhet

Landskapsregeringen har beviljat Ålands Idrott rätt att själv fördela verksamhetsmedel ur penningautomatmedel till sina medlemsföreningar. Det belopp som årligen budgeteras för idrottsverksamhet överförs till idrottsförbundet för vidare fördelning till föreningarna och organisationerna. Landskapregeringens allmänna principer för verksamhetstöd ur penningautomatmedel gäller även idrottens verksamhetsmedel.

Idrottsorganisation som uppfyller grundförutsättningarna kan ansöka verksamhetsstöd. Ansökningar görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen faställd e-blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år.

Instruktioner för ansökan av basbelopp, riktat bidrag för ungdomsidrott 13-18 år och riktat bidrag för barnidrott 7-12 år hittas i dokumentet Verksamhetsbidrag för idrott år 2020.

För att kunna ansöka om riktade medel för prioritetsgruppena ungdom och barn skall blanketten för riktat bidrag fyllas i och bifogas till ansökan. 

 

En ny e-blankett är på kommande men den har stött på tekniska problem och när de kan lösas är oklart.  Vänligen använd den gamla blanketten som du hittar här.

Dokument: