Bidrag för idrottslig verksamhet

Idrottsorganisation som är ansluten till Ålands Idrott och som uppfyller kraven för bidragberättigande kan ansöka om s.k. verksamhetsstöd.
Här hittar du den nya e-blanketten.
Information om verksamhetsunderstöd hittar du här

Förutsättningar för ansökan

  1. Ansökan skall vara gjord på fastställd blankett,
  2. Ansökan skall lämnas in senast den 15 oktober varje år
  3. Ansökan skall vara komplett till innehållet med

       a. Budget för följande år
       b. Verksamhetsplan för följande år
       c. Bokslut & revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod
       d. Verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod
       e. Sammanställning över likvida medel per 31 juli ansökningsåret
       f. Samtliga uppgifter skall vara ifyllda

Observera!
Om den sökande avser att anhålla om stöd för byggnadsprojekt och/eller anskaffning av utrustning, så skall varje ansökan göras på separat blankett!
Läs även information på ansökningsblankettens sista sida.