Bidrag för utrustning och material

Idrottsorganisation eller kommun som uppfyller kraven för bidragberättigande kan ansöka om bidrag för inköp av utrustning & material till idrottsanläggningar.

E-blankett för ansökan om bidrag för utrustning hittar du här. Kolla igenom exempeldokumentet Paf exempelmall - ansökan om investeringsstöd för utrustning för att försäkra dig om att du har alla uppgifter du behöver för ansökan.

 

Förutsättningar för ansökan

  1. ansökan skall vara gjord på fastställd blankett.
  2. ansökan skall lämnas in senast den 15 oktober varje år till Ålands Landskapsregering.
  3. ansökan skall vara komplett till innehållet med:

       a. Offert på utrustning & material som är tänkt att införskaffas
       b. Beskrivning av utrustningen & matieralet
       c. Finansieringsplan
       d. Användningsområde (vem/ hur mycket?)
       e. Placering/Förvaring
       f. Underhålls- och skötselansvarig
       g. Garantitid
 

Är den sökande en kommun så gäller att ansökan skall berättiga till minst 1000€ i bidrag (anskaffningskostnad minst 2000€) för att behandlas.

Riktgivande fördelningskriterier:
1. Utrustning & material som kan anses vara direkt nödvändigt för utövandet av en idrottsgren, kan erhålla maximalt 50% i bidrag.

2. Utrustning & matieral som inte kan anses vara direkt nödvändigt för själva utövandet av en idrottsgren, men som kan vara förutsättning för upprätthållande av säkerhet eller annats kan anses vara viktig, kan erhålla maximalt 40% i bidrag.

3. Utrustning & material som inte kan anses vara direkt nödvändigt för utövandet av en idrottsgren, men som kan vara förutsättning för upprätthållande av en idrottsanläggnings kvalitet kan erhålla maximal 25% i bidrag.

4. Undantag från ovanstående kan göras för nya orienteringskartor (ej revidering) som kan anses vara till nytta för hela samhället, kan erhålla 75% i bidrag.

Observera!
Läs även information på ansökningsblankettens sista sida.

Dokument: