Skolidrottsdagar

Skolidrottsdagarna är ett samarbete mellan skola och idrott där alla elever från årskurs 3 till 6 bjuds in till sportdagar med olika aktiviteter.
Målet med skolidrottsdagarna är att alla barn skall få möjlighet att prova olika idrotter för att kanske hitta en idrott de vill fortsätta med. För idrottsförbund och -föreningar är detta en möjliget att visa upp sin sport och på det sättet kunna rekrytera barn till sin verksamhet.
Ålands Ålands Motionsförbund är dom som sköter det praktiska arbetet inför och under dessa dagar. Utöver det sammarbetar Ålands Idrott med Ålands Lyceum, inriktning hälsa och idrott och Godby Högstadieskola, idrottsprofilen för att få fler funktionärer till de olika sporterna.

Skolidrottsdagar har arrangerats sedan 2007. De första åren testade vi några olika koncept innan vi kom till det arrangemang vi har idag.
Ålands Idrott arrangerar två dagar på hösten och två dagar på våren där olika idrottsförbud och föreningar medverkar. Alla elever får möjlighet att varje år testa på 4 idrotter eller aktiviteter under dessa dagar.

Varje höst arrangeras 2 skolidrottsdagar för elever i åk 5 och åk 6 och varje vår arrangeras 2 skolidrottsdagar för elever i åk3 och åk 4.