Nordiskt barn- och ungdomssamarbete

Norden samarbeter sedan 1996 kring barn och ungdomsfrågor.
Representanter från de olika ländernas idrottsförbund träffas årligen och informerar kring olika barn- och ungdomsprojekt som pågår.

Ett resultat av samarbetet är att det vart tredje år arrangeras en konferens inom frågor som behandlar barn och ungdomsidrotten.
Målet med konferenserna är att få ta del av ny forskning, få inspiration, skapa nya kontakter och bilda nätverk, dela erfarenheter.
Konferensernas tema är olika från varje gång och de flyttar mellan länderna. Till varje konferens bjuds åtta idrotter in.