Lagstiftning

Här har vi samlat lagstiftning som berör idrotten på Åland.

  • Idrottslagen för landskapet Åland N35 & N36 landskapsförordning
  • Ändring av Idrottslagen 1998
  • Landskapsförordning av Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet F9
  • Landskapslag om offentliga nöjestillställningar F5
  • Landskapslag om lotterier F8
  • Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
  • Uppdatering av landskaplag om kontroll av brottslig bakgrund

Ålands Lagsamling

Ålands Landskapsregerings direktiv för anordnande av lotterier:

Lotterier
För att anordna lotterier behövs tillstånd av landskapsregeringen. Endast en i landet registrerad förening, stiftelse eller samfund får anordna lotterier. Privatpersoner får således inte ordna lotterier.
Syftet med ett lotteri skall vara att samla medel för välgörenhet eller annat ideellt ändamål. För ansökan om lotteritillstånd som görs till landskapsregeringen finns en särskild blankett som tillhandahålls av enheten. I ansökan skall man uppge föreningens namn, adress och kontaktuppgifter, det antal lotter som skall säljas, lottens pris och det belopp man sammanlagt räknar med att få in samt ändamålet för lotteriet.
Till ansökan skall fogas en kopia av det protokoll från föreningens styrelsemöte där man har beslutat att ordna ett lotteri.

Det tar ca en vecka att få ett lotteritillstånd från det att man har lämnat in ansökan. Avgiften för ett lotteritillstånd är 16 euro. Tillstånd behövs inte om lottförsäljningen och dragningen sker vid samma tillfälle och man inte räknar med att få in mer än 850 euro (så kallat snabblotteri). Tillstånd behövs inte heller om en sammanslutning internt anordnar ett lotteri t.ex. vid ett föreningsmöte då inga andra har tillträde till lokalen.
Lotterier där vinsterna utgörs av pengar får anordnas endast av Ålands penningautomatförening.

Dokument: