Internationella samarbeten

Ålands Idrott samarbetar bl.a. med:

Nordiska Idrottsmötet
där Finland, Åland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Grönland ingår. Det nordiska idrottssamarbetet håller ett årligt möte, där gemensamma ärenden lyfts och diskuteras.

Finland
Finlands Idrott
Finlands Olympiska & Paralympiska Kommitté
Finlands Svenska Idrott
Ung i Finland

Sverige
Sveriges Riksidrottsförbund
Sveriges Olympiska Kommitté

Norge
Norges Idrottsförbund och Olympiska och Paralympiska kommitté

Danmark
Danmarks Idrottsförbund och Olympiska Kommitté

Island
Islands Idrottsförbund och Olympiska Kommitté

Färöarna
Färöarnas Idrottsförbund och Olympiska Kommitté

Grönland
Grönlands Idrottsförbund