Idrottstinget 2018

Måndagen den 19 mars hölls 2018 års idrottsting.
17 föreningar var representerade på mötet.

Följande personer valdes in i styrelsen
Ordförande:  Edgar Vickström, återval (mandatperioden 1 år)
Ledamot:  Agneta Erlandsson-Björklund, sitter kvar ett år
Ledamot:  Marcus Englund, sitter kvar ett år
Ledamot:  Ida Lindqvist, sitter kvar ett år
Ledamot:  Annica Östermalm, sitter kvar ett år
Ledamot:  Anders Eriksson, återval för två år
Ledamot:  Lillemor Fagerstedt, återval för två år
Ledamot:  Mikael Granskog, återval för två år
Ledamot:  Kirsi Jansson, återval för två år
Ledamot:  Josephine Thörnroos, nyval för två år