Idrottstinget 2018

Måndagen den 19 mars håller Ålands Idrott sitt årliga Idrottsting.
Idrottstinget hålls på Ålands Sjöfartsmuseum med start kl. 18.30 med stadgeenliga förhandlingar.

Inga ärenden från medlemsorganisation har upptagits till behandling på föredragningslistan inför Idrottstinget.
Endast ärenden som finns upptagna på föredragningslistan kan avgöras under tinget.

Rösträtt på Idrottstinget har befullmäktigade representanter för fullvärdiga medlemsorganisationer inom Ålands Idrott. Vid eventuell röstning via fullmakt så kan en person endast ha en (1) fullmakt som är röstberättigad.

Underlag som presenteras direkt på Idrottstinget:
-bokslut 2017

Underlag till Idrottstinget enligt länkarna nedan:

Dokument: