Idrottstinget 2018

Idrottstinget hålls den 19 mars 2018 kl 18.30 i Auditoriet på Ålands Sjöfartsmuseum.

I bifogad PDF fil kan du läsa lite info om vad som behandlas på idrottstinget.
Medlemsorganisation som önskar att något ärende skall upptas på föredragningslistan skall skrifligen anmäla detta till styrelsen, senast två veckor före mötet.

 

Dokument: