Kurser

03 okt 18:00
Syftet? Bar barn och ungdomsidrott skall bli ännu bättre på ÅlandAtt skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen. Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete...
09 okt 18:00
Kursen mål och syfte är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig träning och ge barn & ungdomar en bra grund i sitt utövande.
Innehåll- Grundläggande ledarutbildning för barn & Ungdom.- Lek och lekens...
10 okt 18:00 till 22:00
Kursen i första hjälp ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att hjälpa i nödsituationer och vid vanliga sjukdoms- och olyckssituationer. Som ledare har vi alla behov av att kunna hjälpa våra adepter om det händer något.Utbildnings målsättning...
14 okt 10:00 till 15 okt 15:00
Kursens mål är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i träningsplanering. Kursen syftar till att ge dig som tränare ökade kunskaper och verktyg att planera, organisera, analysera, utvärdera och styra träning, för såväl lag som individuella...