Informationsträff om Dataskyddsförordningen

GDPR - är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Den nya förordningen träder i kraft den 25 maj.

Finlands Svenska Idrotts dataskyddsombud Robert Jürgens presenterar vad den nya reformen innebär för idrottsföreningar

Personuppgifterna ska skyddas väl, vilket också betyder att varje förening har ett särskilt ansvar att ta hand om sina medlemmars uppgifter. Vilka uppgifter får man samla in? Hur ska de förvaras? Vad får man inte dela med sig av offentligt som ex på hemsidan eller sociala medier? Och vad gäller för bl.a resultatlistor och annat som vi inom idrotten brukar publicera? Hurdan checklista bör ni inom föreningen gå igenom för att vara säkra på att er förening har dataskyddet i skick?

 

Kursdatum: 

måndag, april 23, 2018 - 18:00

Föreläsare: 

Robert Jürgens

Pris: 

0.00€

Plats: 

Ålands Lyceum - Hörsalen

Bilagor: 

Anmälan

Namn på den som anmäler sig
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.