Info om Dataskyddsförordningen 14 februari

Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation bjuder in till ett gemensamt informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen – GDPR.

GDPR - är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Den nya förordningen träder i kraft den 25 maj.
 
Vad har ni i er förening för personinformation som sparas i datorer, i pärmar och på andra bra ställen? Hur ska man och vad får man göra?

Kännedom om förordningen är obligatorisk för alla organisationer och därför vill Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation ge dig möjlighet att få information om vad du och din organisation behöver göra.

Innehåll
- Grundläggande information om personuppgifter, rekommendationer
- På vilka grunder kan vi spara personuppgifter
- Praktiska tips
- Mallar
 

Kursdatum: 

onsdag, februari 14, 2018 - 18:00 till 20:00

Föreläsare: 

Susanne Björkholm, Anders Ahlström

Pris: 

0.00€

Plats: 

Återkommer med plats

Bilagor: 

Anmälan

Namn på den som anmäler sig
Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.