Idrottens policydokument

Målprogram för Åländsk idrott

Målprogrammet är idrottens styrdokument för perioden 2013-2016. Dokumentet är övergripande och beskriver hur den åländska idrottsrörelsen vill arbeta för en fortsatt utveckling. Klicka på länken för att öppna målprogrammet.
 

Åländsk idrott visar vägen

Från och med hösten 2008 är det obligatoriskt med drogpolicy
Alla föreningar som är mottagare av understöd ur PAF-medel fr.o.m. hösten 2008 ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd. Det gäller för samtliga mottagare av understöd där idrotten bl.a. fördelar verksamhetsbidrag, anläggnings- och redskapsbidrag, profilidrott, resebidrag samt evenemangsbidrag.
Ålands Idrottsförbund har det övergripande ansvaret för kontroll av att understöd endast betalas ut till idrottsförbund och -föreningar som har antagit en drogpolicy.
 
Förbund och föreningar som måste skapa helt nya policydokument eller har ett behov av att uppdatera sin policy kan erhålla hjälp från Idrottsförbundet. Har ni några frågor eller vill ni ha hjälp är det bara att kontakta Idrottsförbundets kansli tel. 17208/17227

Dokument: