Gymnasielinjen Hälsa och Idrott

- Linjen med idrottslig inriktning vid Ålands Lyceum

Ålands Idrott erbjuder i samarbete med åtta idrottsorganisationer och Ålands Lyceum idrottare möjligheten att bedriva träning på skoltid.
Eleverna som har specialidrott har möjlighet att på schemalagd tid träna två pass/vecka
Samarbetet kring denna inriktning har pågått sedan 2005.

Ålands Idrott

  • är ytterst ansvarig för och finansierar specialidrotten som bedrivs.
  • är den organsiation som godkänner studerande, ledare och andra resurspersoner.

Kontaktperson är Lena Eriksson tel 17227, mobil 0457-342 19 74 eller epost lena@alandsidrott.ax

 

Tränare och ledare

För specialträning ansvarar av respektive förbund eller förening utsedd ledare
Fotboll  Steve Beeks och Johan Carlsson
Friidrott  Frank Ottesen
Golf Chris Waldron
Gymnastik Ylva Watkins
Ridsport Mia Andersson
Simning Christoffer Kytömäki
 

Tider för specialträning

Tisdag kl 08.00 - 09.15
Torsdag kl 14.40 - 16.00
Fredag kl 09.35 - 10.50

Närvaroplikt gäller vid samtliga träningar!
Eventuell frånvaro skall anmälas av studerande till idrottsledaren och skolan

 

Kurstimmar/Närvaroplikt

Idrottsstuderande får tillgodräkna sig träningstiden i form av fritt valda interna kurser.
Därmed är det obligatorisk närvaro och 24 träningspass a' 75 min ger en kurs
Antalet träningstillfällen läsåret 2016-2017 är 60 st = 75 timmar vilket motsvarar 2 kurser. (Tränar man under provperioder kan ni komma upp i 72 träningstillfällen, vilket motsvarar 3 kurser)

 

Läsåret 2016-2017
Idag bedrivs specialidrott av 32 elever i sex olika idrotter. Idrotterna är fotboll, friidrott, golf, gymnastik, ridsport och simning
Utöver specialidrotten samarbetar Ålands Idrott med inriktningen Hälsa och Idrott vid skolidrottsdagarna som arrangeras höst och vår för årskurserna 3-6.
Vid dessa dagar är elverna från denna inriktning funktionärer i olika idrotter som ett led i deras obligatoriska ledarskapskurs.