Föreningsutveckling

Kvalitetsutveckling inom idrotten (KUI)

Idrottens organisationer befinner sig i en process av ständig utveckling.
Att rekrytera ledare, starta nya/anpassa verksamheter eller att förnya organisationer utgör stora utmaningar.
Avsikten med KUI är en hjälp till självhjälp för att lättare kunna möta framtida krav på verksamhet och organisation.
Ålands Idrott stöder idrotten genom att aktivt understöda utvecklingsprocesser samt erbjuda organisationsspecifik ut- och fortbildning.
Tillsammans med förbund och föreningar arbetar vi med dennes verksamhet och organisation så att den motsvarar medlemmarnas, föreningarnas, förbundens och samhällets krav. Ålands Idrott tillhandahåller personella resurser som genomför processarbetet inkl förberedelse och skriftlig rapportering från träffar.

KUI innebär  att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor i sin egen organsiation
Föreningarnas/Förbundens (Styrelse + medarbetare) insats är att investera tid för att göra arbetet.
Organisationerna erhåller ett ekonomiskt stöd efter genomfört arbete.

Organisationers utveckling

Verksamhetsidé:Varför finns vi?
Värdegrund:Vad står vi för? Vad är värdefullt, viktigt för oss?
Vision: Dit siktar vi
Verksamhetsområde: Vad ska vi fokusera på?
Mål: Vad skall vi uppnå?
Strategi: Hur skall vi uppnå?
Handlingsplan: Från sagt till gjort

Vad vill vi egentligen?
Få tillstånd länge planering av verksamhet, förbättra verksamhet.
Stärka bra saker i förening/förbund.
Vad behöver föreningar för hjälp och stöd av tex Ålands Idrott?

Är din förening intresserad av mer info kontakta Lena Eriksson på Ålands Idrott tel 17227 eller e-post lena@alandsidrott.ax