B7 Spelen

Idrottens B7-samarbete

Idrotten har genom B7-öarna ungdomstävlingar som arrangeras vartannat år och som skiftar mellan de uppräknade öarna nedan.

Bornholm (Danmark)
Dagö/Hiiumaa (Estland)
Gotland (Sverige)
Rügen (Tyskland)
Åland (Finland)
Öland (Sverige)
Ösel/Saaremaa (Estland)

Idrottens samarbete gäller för ungdomar (flickor och pojkar) mellan 15 och 16 år . Idrotter som arrangeras är fotboll, friidrott och beachvolleyboll. Idrotterna kan väljas av värdön, och därmed skiftas.

Historik och allmän information kring B7-samarbetet
B7 representerar 300 000 invånare mitt i Östersjön. 1996 antog B7 den första gemensamma strategin. Målet är att samarbetet skall leda till ett ökat inflytande både på ett nationellt och internationellt plan. Det skall vidare bidra till en positiv utveckling på öarna samt stärka personkontakter och kommunikation. I det gemensamma arbetet ingår bland annat utbildning, företagsamhet, en hållbar och långsiktig utveckling av turismen och miljön samt en fortsatt demokratisk utveckling i Östersjöregionen.

Ordförandeskapet skiftar turvis mellan medlemsöarna. Till organisationen hör två arbetsgrupper som driver projekt och erfarenhetsutbyten inom miljö och demokrati. I grupperna ingår en representant från respektive ö. Dessutom tillsätts arbetsgrupper utgående från definierade behov. Varje år hålls en årlig konferens där politiker, tjänstemän och arbetsgrupper deltar.

www.B7.org