Barn & Ungdom

I menyn till vänster hittar du information om barn- och ungdomsidrott

Nya bestämmelser och riktlinjer för barn och ungdomsidrotten på Åland antagna!

Ålands Idrotts förslag till nya bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten antogs enhälligt på årsmötet den 1 april 2012.
De nya bestämmelser och riktlinjerna trädde omedelbart i kraft och ersätter motsvarande från 2003.

Medlemsorganisationerna godkände därmed inte bara dokumentet, utan även hela den presenterade processen som senast 2015 kommer att ha direkt påverkan på tilldelningen av finansiella resurser.

Tidsramen för det fortsatta arbetet ute i förbund och föreningar
är planerad enligt:

2012
Steg 1, Nulägesanalys och skapande av policy skall senast göras under detta år.
Då det arbetet är klart, redovisats och godkänts av Ålands Idrott (ÅI) erhåller förbundet eller föreningen 1000€

2013
Steg 2, Implementering i förbund och föreningar skall senast göras detta år:
Då det arbetet är klart, redovisat och godkänts av Ålands Idrott (ÅI) erhåller förbundet eller föreningen 2000€

2014
Steg 3, Uppföljning av policyn och dess implementering skall göras senast under detta år
Då det arbetet är klart, redovisats och godkänts av Ålands Idrott (ÅI) erhåller förbundet eller föreningen  1000€

2015
Påverkan på bidrag från 2015